Terapia Gestalt

Co to właściwie jest Gestalt? Termin Gestalt ma wiele znaczeń. Gestalt jest jednocześnie formą psychoterapii, kierunkiem w psychologii oraz swoistą filozofią życia. Nurt terapii Gestalt został zapoczątkowany przez Fritza Perlsa. Jest to metoda terapii mająca wiele korzeni. Na obecny kształt terapii Gestalt miały wpływ (wybrane): Psychoanaliza – doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na dorosłe życie […]