Gestalt Zurich – Terapia Grupowa

Gestalt Zurich: Terapia Grupowa, Terapia Gestalt, Konsultacje, Terapia Indywidualna, Terapia Par, Terapia Skype, Grupa Wsparcia, Warsztaty Rozwojowe, Samoświadomość i Rozwój

Dla Kogo (Wybrane zagadnienia)

  • Chcesz zbadać rodzaje i znaczenia własnych relacji interpersonalnych, w tym sprawdzenie tworzonych relacji z członkami grupy jako reprezentacji świata, w tym z terapeutą
  • Chcesz zobaczyć siebie w bezpiecznej sytuacji grupowej dającej możliwości uzyskania wsparcia, akceptacji oraz informacji zwrotnych od uczestników grupy oraz terapeuty nt. własnego funkcjonowania w grupie
  • Możliwość doświadczania siebie w tu i teraz
  • Uzyskanie trwałej zmiany behawioralnej i osobowościowej poprzez udział w doświadczeniach gestaltowych, które mogą pojawić się w sytuacjach grupowych

Cele terapii grupowej

Terapia grupowa może mieć wiele celów, które wynikają bezpośrednio z celów grupy terapeutycznej, ale również z celów indywidualnych, motywacji uczestników grupy i ich możliwości. Terapia grupowa jest wyjątkową możliwością doświadczania siebie w sytuacji grupowej tu i teraz. W bezpiecznej atmosferze uczestnik ma możliwość zobaczenia siebie w relacjach które tworzy, jakie posiada umiejętności w budowaniu relacji, ale także jakie trudności pojawiają się w tych relacjach, jakie mechanizmy są budujące a jakie niekonstruktywne. Oprócz możliwości zobaczenia trudności i pozytywnych obszarów relacyjnych, grupa to także miejsce gdzie jest możliwość pracowania na rzecz zmiany lub akceptacji istniejących mechanizmów komunikacji, otaczającej rzeczywistości a także relacji.

Jak wygląda proces terapii grupowej?

Przed rozpoczęciem terapii grupowej, prowadzona jest przez terapeutów kwalifikacja do grupy. Zakwalifikowane osoby rozpoczynają wspólne spotkania w ustalonym miejscu i czasie. Osobom niezakwalifikowanym przedstawiane są inne możliwości pomocy. Ważne jest, aby proces grupowy rozpoczął i zakończył się w takim samych składzie osobowym, z uwagi na procesy grupowe i indywidualne zachodzące pomiędzy uczestnikami. Podczas procesu terapii grupowej uczestnicy mają możliwość spotkania się na głębokim poziomie ze sobą, ze swoimi problemami ale też z szansą na ich lepsze zrozumienie i przepracowanie.  W ramach terapii grupowej jest możliwość pracy nad swoim problemem z pomocą terapeuty a także z pomocą uczestników grupy poprzez konstruowanie różnego rodzaju doświadczeń. Ponadto jest również możliwość uzyskania informacji zwrotnych od uczestników grupy oraz terapeuty.  W ramach procesów grupowych jest również możliwość przyglądania się sobie, w jaki sposób przeżywam sytuacje grupowe i jak się w tym odnajduję.

Głównym motorem napędowym grupy terapeutycznej są uczestnicy grupy oraz terapeuta. Uczestnicy grupy wnoszą tematy do rozważań i pracy nad nimi przy aktywnej obecności terapeuty.

Spotkania terapeutyczne

Spotkania grupy terapeutycznej organizowane są raz na tydzień. Jedno spotkanie trwa 120 minut. Grupy terapeutyczne prowadzone są przez dwóch terapeutów.