Gestalt Zurich – Terapia Par

Gestalt Zurich: Terapia Par, Terapia Gestalt, Terapia Indywidualna, Terapia Grupowa, Konsultacje, Terapia Skype, Grupa Wsparcia, Warsztaty Rozwojowe, Samoświadomość i Rozwój

Dla Kogo (Wybrane zagadnienia)

  • Jeśli poszukujecie zrozumienia co takiego dzieje się w waszym związku, co uniemożliwia wam komfortowe funkcjonowanie
  • Jeśli szukacie możliwości porozumienia z partnerem/erką, wysłuchania z jednoczesną otwartością na usłyszenie
  • Jeśli chcecie zrozumieć swoje potrzeby w związku, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb partnera/erki
  • Jaką rolę pełnisz w związku, jaką rolę pełni rodzina, znajomi i w jaki sposób to utrudnia wam to wzajemne porozumienie
  • Chciałbyś/abyś odnaleźć skuteczniejsze metody komunikacji w związku
  • W jaki sposób wasza przeszłość uniemożliwia wam swobodne funkcjonowanie w tu i teraz
  • Jeśli wasze życie seksualne przestało być przyjemnością i radością dającą pozytywną energię
  • Jeśli w waszym związku lub rodzinie następują zmiany, które zaburzają dotychczasowe zasady funkcjonowania (np. urodzenie dziecka, utrata bliskiej osoby, zmiana zamieszkania, zmiana pracy)

Cel terapii

Cele terapii mogą być uzależnione od tematyki problemu z którymi para zgłasza się do terapeuty po pomoc. Terapia pary ma na celu stworzenie bezpiecznej przystani, aby każdy z partnerów mógł wyrazić to, czego do tej pory nie miał szansy wypowiedzieć lub nie czuł się słyszany nawet jeśli wyrażał. Sesje dają możliwość usprawnienia komunikacji pomiędzy partnerami, wyjaśnienia nieporozumień i szukania rozwiązań w trudnych sytuacjach. Terapeucie, jako osobie z zewnątrz łatwej jest zidentyfikować źródła nieporozumień i pomagać w odzyskiwaniu wspólnego rozumienia lub też określenia momentu w związku. Udział w terapii par daje możliwości pozyskania nowej wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji również po zakończeniu terapii.

Jak wygląda proces terapii?

Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się konsultacją. Po ustaleniu celu terapii pary zawiązywany jest tak zwany kontrakt, który obejmuje szczegóły współpracy pomiędzy parą i terapeutą. Szczegóły te mogą dotyczyć między innymi, celów terapii, częstotliwości spotkań, daty i miejsca spotkań, zasad odwoływania sesji, komunikacji pomiędzy sesjami itp. Następnie następuje rozpoczęcie wzajemnej współpracy, gdzie para wnosi tematy na każdej sesji do wzajemnego rozpoznania. Terapeuta pomaga udrożnić parze sposoby komunikacji i sposoby wyrażania, aby zmierzała do konstruktywnych zachowań zmierzających w kierunku rozwiązywania problemów zgłoszonych na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Partnerzy przy pomocy terapeuty mają szansę na zrozumienie sytuacji i podjęcie wyborów, które będą najlepsze dla funkcjonowania w związku. Terapia kończy się kiedy cele klientów zostaną osiągnięte.

Spotkania terapeutyczne

Ilość sesji jest kwestią indywidualną i może wynosić klika lub więcej, z uwzględnieniem celów i stopnia ich realizacji a także z uwzględnieniem woli pary. Jedna sesja trwa 60 minut. W ramach terapii pary towarzyszy jeden terapeuta, lub dwoje terapeutów w zależności od wyboru klienta. Spotkanie terapeutyczne mogą się odbywać w Zurichu bądź online (np. Skype).