Gestalt Zurich – Konsultacje

 


Gestalt Zurich: Konsultacje, Terapia Gestalt, Terapia Indywidualna, Terapia Par, Terapia Skype, Terapia Grupowa, Grupa Wsparcia, Warsztaty Rozwojowe, Samoświadomość i Rozwój

To zazwyczaj 1-3 spotkania, które poprzedzają każdą formę pomocy wsparciowej, rozwojowej czy  terapeutycznej których celem jest zorientowanie się w sytuacji klienta.  Jest to czas na rozpoznanie trudności, problemu, określenie jego specyfiki lub obszaru do zmiany, który klient uważa za pożądany.  Jest to również czas na wstępne poznanie się i podjęcie decyzji przez klienta czy chce pracować z wybranym terapeutą.

Rozmowa z terapeutą pozwala na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy dla klienta, np.: rekomendacja podjęcia terapii indywidualnej, terapii par, terapii grupowej lub wskazanie na konieczność wizyty u innego specjalisty.

Jedna konsultacja trwa 60 minut. Konsultacje mogą odbywać się w biurze w Zurichu lub online (np. Skype). Istnieje możliwość dojazdu do klienta, po ustaleniu szczegółów takiego spotkania.