Gestalt Zurich – Grupa Wsparcia

Gestalt Zurich: Grupa Wsparcia, Terapia Gestalt, Terapia Indywidualna, Terapia Par, Terapia Skype, Terapia Grupowa, Warsztaty Rozwojowe, Samoświadomość i Rozwój

Dla Kogo? (Wybrane zagadnienia)

  • Szukasz wsparcia od innych osób w atmosferze poufności i wzajemnego zrozumienia
  • Chciałbyś/abyś podzielić się swoimi przeżyciami z osobami, które doświadczają podobnych sytuacji życiowych
  • Chcesz zobaczyć siebie, swoje zachowania i sposób myślenia w grupie w obszarze tematyki grupy wsparcia
  • Jesteś otwarty/a, lub szukasz drogi do otwartości na informacje zwrotne od innych członków grupy
  • Poszukujesz rozwiązań na które jeszcze być może nie wpadłeś

Cel Grupy wsparcia

Celem grupy wsparcia jest uzyskanie wsparcia od innych członków grupy, którzy doświadczają podobnych problemów. Grupa wsparcia jest bezpieczną zatoką, gdzie uczestnicy grupy mogą wzajemnie wspierać siebie oraz szukać rozwiązań, które otworzą możliwości innego funkcjonowania poza grupą, po wypłynięciu z zatoki wspólnoty. Świadomość problemów życiowych członków grupy pomaga zbudować poczucie jedności, zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Uczestnictwo w grupie wsparcia daje możliwości rozwoju osobistego, spojrzenie na swoje problemy przez pryzmat innych osób.  Grupa wsparcia daje możliwość wnoszenia w swoje życie rozwiązań, które inni członkowie grupy już wypróbowali, mają doświadczenia własne, którymi się dzielą.

Jak wygląda proces grupy wsparcia?

Grypy wsparcia mogą dotyczyć różnych tematów, problemów i wyzwań życiowych, przykładowe grupy: grupa wsparcia dla kobiet (grupa prowadzona przez kobietę-terapeutkę), dla mężczyzn (grupa prowadzona przez mężczyznę-terapeutę), dla osób mających problemy adaptacyjne w nowym miejscu zamieszkania, grupa wsparcia dla osób dotkniętych stratą bliskich osób, problemów relacyjnych z dziećmi itp. Przed uruchomieniem grupy, prowadzona jest kwalifikacja do grupy przez terapeutów. Zakwalifikowane osoby rozpoczynają wspólne spotkania w ustalonym miejscu i czasie. Osobom niezakwalifikowanym przedstawiane są inne możliwości pomocy.

Głównym motorem napędowym grupy wsparcia są uczestnicy grupy, którzy wnoszą tematy do rozważań i pracy nad nimi, wzajemnej wymiany pomiędzy uczestnikami. Praca grupy prowadzona jest ze wsparciem ze strony terapeuty, który pomaga uczestnikom w nazywaniu różnych zjawisk i emocji zachodzących w grupie jak i również na poziomie indywidulanego uczestnika. Daje to możliwość uczestnikom grupy na skupienie się na wzajemnych interakcjach, wspieranych przez terapeutę.

Spotkania

Spotkania grupy wsparcia organizowane są raz na tydzień i trwają do kilku miesięcy. Jedno spotkanie trwa 120 minut.