Gestalt Zurich – Terapia Indywidualna

Gestalt Zurich: Terapia Indywidualna, Terapia Gestalt, Terapia Par, Terapia Grupowa, Konsultacje, Terapia Skype, Grupa Wsparcia, Warsztaty Rozwojowe, Samoświadomość i Rozwój

Dla Kogo (Wybrane zagadnienia)

  • Jeśli chciałbyś/abyś rozwinąć swoją samoświadomość, wpływ na swoje życie i otaczający świat
  • Jeśli poszukujesz zrozumienia swoich sposobów budowania relacji i konsekwencji z tego wynikających (np. poczucie niezrozumienia, brak cierpliwości, poczucie opuszczenia i smutku, poczucie winy)
  • Jeśli chciałbyś/abyś zrozumieć dlaczego jesteś zmęczony/na bez wyraźnych niemedycznych powodów, kto lub co zabiera twoją energię
  • Jeśli masz doznania z ciała bez przyczyn medycznych, które nie są dla Ciebie zrozumiałe, a chciałbyś/abyś mieć lepsze zrozumienie i mieć większy wpływ na swoją sytuację
  • Jeśli poszukujesz balansu pomiędzy tym co potrzebujesz a tym co wybierasz, a jeśli wybierasz czy to jest to co Ty wybierasz
  • Jeśli chciałbyś/abyś zrozumieć rolę jedzenia w Twoim życiu, kiedy jest go za mało (głodzenie się), bądź też za dużo (np. zajadanie)
  • Jeśli nastąpiła duża zmiana w Twoim życiu (np. miejsce zamieszkania, miejsce pracy, pojawienie się dziecka, utrata bliskiej osoby) i masz trudności z adaptacją w nowym miejscu lub w nowej sytuacji
  • Jeśli chciałbyś/abyś bardziej polegać na sobie w różnych sytuacjach społecznych (np. opanować stres, strach i obawy)
  • Jeśli nie wiesz czego potrzebujesz, dokąd zmierzasz
  • Jaką jestem kobietą, jakim jestem mężczyzną? I właściwie co to dla Ciebie znaczy? Jakie masz wzory kobiecości lub męskości?

Jak wygląda proces terapii?

Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się konsultacją (zazwyczaj 3 spotkania). Po ustaleniu celu terapii zawiązywany jest tak zwany kontrakt, który obejmuje szczegóły współpracy pomiędzy klientem i terapeutą. Szczegóły te mogą dotyczyć między innymi, celów terapii, częstotliwości spotkań, daty i miejsca spotkań, zasad odwoływania sesji, komunikacji pomiędzy sesjami itp. Następnie następuje rozpoczęcie wzajemnej współpracy, gdzie klient wnosi tematy na każdej sesji do wzajemnego rozpoznania. Terapeuta pomaga klientowi w zrozumieniu między innymi emocji, znaczeń, myśli, odczuć z ciała, snów, rolę klienta w systemie rodzinnym itp. Terapia indywidualna to bezpieczna przystań, gdzie w poczuciu wzajemnego poszanowania, godności i poufności,  klient ma możliwość na wyrażanie, doświadczanie i omawianie emocji, myśli i znaczeń, niejednokrotnie robiąc po raz pierwszy w życiu. Terapia kończy się kiedy cele klienta zostały osiągnięte.

Spotkania terapeutyczne

Ilość sesji jest kwestią indywidualną i może wynosić od kilku spotkań do terapii długoterminowej z uwzględnieniem celów i stopnia ich realizacji, a także z uwzględnieniem woli klienta. Sesje trwają 60 minut/raz na tydzień (w szczególnych przypadkach sesje mogą się odbywać 2 razy w tygodniu). Spotkanie terapeutyczne mogą się odbywać w Zurichu bądź online (np. Skype).