Grupa Wsparcia dla Mężczyzn 9 maja – 11 lipca

Uczestnictwo w Grupie Wsparcia dla Mężczyzn jest okazją do: Spotkania innych mężczyzn, pragnących doświadczać wymiany męskiej energii, uśmiechu, bliskości, czasem konfrontacji w bezpiecznych warunkach Wymiany doświadczeń, myśli, emocji, pragnień, sukcesów i porażek Uzyskania wsparcia od innych mężczyzn w istotnych dla siebie sprawach Zatrzymania się i poszukiwania własnych odpowiedzi Spotkania się ze swoimi emocjami i ich […]

Terapia Gestalt

Co to właściwie jest Gestalt? Termin Gestalt ma wiele znaczeń. Gestalt jest jednocześnie formą psychoterapii, kierunkiem w psychologii oraz swoistą filozofią życia. Nurt terapii Gestalt został zapoczątkowany przez Fritza Perlsa. Jest to metoda terapii mająca wiele korzeni. Na obecny kształt terapii Gestalt miały wpływ (wybrane): Psychoanaliza – doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na dorosłe życie […]

Terapeuta – Kto to taki?

Terapeuta jest przede wszystkim człowiekiem z krwi i kości jak każdy z nas. Mimo to, że terapeuta niewątpliwie jest człowiekiem, często, kiedy pomyślimy o spotkaniu z nim to wzbudza to w nas różne lęki i fantazje. Dlaczego tak jest i z czym się nam kojarzy terapeuta, terapia? Spróbuję przyjrzeć się temu tematowi z różnych perspektyw […]