Terapia Gestalt

Co to właściwie jest Gestalt? Termin Gestalt ma wiele znaczeń. Gestalt jest jednocześnie formą psychoterapii, kierunkiem w psychologii oraz swoistą filozofią życia. Nurt terapii Gestalt został zapoczątkowany przez Fritza Perlsa. Jest to metoda terapii mająca wiele korzeni. Na obecny kształt terapii Gestalt miały wpływ (wybrane): Psychoanaliza – doświadczenia z dzieciństwa mają wpływ na dorosłe życie […]

Terapeuta – Kto to taki?

Terapeuta jest przede wszystkim człowiekiem z krwi i kości jak każdy z nas. Mimo to, że terapeuta niewątpliwie jest człowiekiem, często, kiedy pomyślimy o spotkaniu z nim to wzbudza to w nas różne lęki i fantazje. Dlaczego tak jest i z czym się nam kojarzy terapeuta, terapia? Spróbuję przyjrzeć się temu tematowi z różnych perspektyw […]

Miejsce, które tworzymy…

Od dwóch lat mieszkamy w Szwajcarii, uczymy się tutejszych zwyczajów, kultury i lokalnych smaków. Miejsce to jest naszą nową przestrzenią, która daje nam poczucie sensu, rozwija naszą tożsamość, umacnia nas, nadaje kierunek, energie i radość naszemu życiu. Wyjeżdżając z Polski pożegnaliśmy nasze dotychczasowe własne terapeutycznie miejsce, gdzie zdobywaliśmy doświadczenie. Byliśmy pewni, że nowe miejsce da […]